Ochrona Przeciwpożarowa

Ochrona Przeciwpożarowa

Pożar jest jednym z najbardziej ekspansywnych i destrukcyjnych żywiołów, bezpowrotnie niszcząc wszystko na swojej drodze. Konsekwencje niosą nie tylko płomienie, ale i toksyczny dym, który powstaje podczas spalania różnych substancji. Dlatego ochrona przeciwpożarowa jest zadaniem priorytetowym w każdym miejscu, w którym przebywają ludzie, zwierzęta lub są składowane materiały. Rodzaj i zakres środków ochrony niezbędnych w takich miejscach określają przepisy BHP. Do tych najważniejszych zaliczają się sprawne i odpowiednio dobrane gaśnice oraz sprzęt przeciwpożarowy.

Sprzęt przeciwpożarowy do ochrony obiektów

Ochrona przeciwpożarowa jest niezbędnym elementem realizacji każdej inwestycji budowlanej. Rozpoczyna się już na etapie jej projektowania, podczas którego są uwzględniane materiały o odpowiedniej klasie odporności ogniowej, drogi ewakuacyjne czy systemy alarmowe i gaszenia pożarów. W gotowym budynku przeznaczonym do zagospodarowania jest też niezbędne zadbanie o sprzęt przeciwpożarowy, który pozwoli na szybką reakcję i zduszenie ognia w zarodku, zanim rozprzestrzeni się na inne pomieszczenia.

Sprzęt i artykuły przeciwpożarowe, które oferujemy, nie tylko pozwolą podnieść poziom bezpieczeństwa ludzi i chronić mienie. Są też niezbędne do spełnienia wymogów, jakie w tej dziedzinie zawierają przepisy budowlane i dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Proponujemy także elementy wyposażenia serwisowego, które pomogą w utrzymaniu pełnej sprawności sprzętu oraz dokonywaniu jego napraw czy konserwacji. Są one szczególnie wymagane w przypadku gaśnic różnego typu. 

Inne artykuły przeciwpożarowe


Asortyment, który proponujemy w tej kategorii, obejmuje artykuły przeciwpożarowe, które mogą znacznie poprawić stopień ochrony i podnieść bezpieczeństwo obiektu. Są to zarówno elementy standardowego wyposażenia budynków, jak i materiały oraz sprzęt przeciwpożarowy pomocniczy. Jego zadaniem jest między innymi usprawnienie przeglądów i napraw, ułatwienie lub zabezpieczenie dostępu do wyposażenia gaśniczego czy pełnienie funkcji ostrzegawczych i informacyjnych. Wszystkie artykuły przeciwpożarowe z naszego asortymentu mają odpowiednie atesty, potwierdzające ich dopuszczenie do użytku i skuteczność ochrony.

W naszej ofercie znajdą Państwo również: Sprzęt strażacki i ewakuacyjny