Konserwacja gaśnic

Konserwacja gaśnic

Podstawowym środkiem ochrony przeciwpożarowej w każdym budynku, środku komunikacji publicznej czy samochodzie jest gaśnica. Jest ona obowiązkowym elementem wyposażenia, a jej sprawność oraz miejsce ulokowania zgodne z wytycznymi BHP są poddawane okresowym kontrolom. Odpowiednio dobrana pozwala na stłumienie ognia w zarodku, zanim rozprzestrzeni się na inne pomieszczenia, niosąc za sobą zniszczenie i poważne zagrożenie życia osób przebywających w obiekcie. W montażu i użytkowaniu tych elementów ochrony ppoż. pomagają akcesoria do gaśnicy.

Zasady doboru i montażu gaśnic

Gaśnica jest typem sprzętu przeciwpożarowego, które musi się znaleźć w każdym budynku. Jej dobór nie powinien być przypadkowy ze względu na to, że do gaszenia poszczególnych materiałów czy substancji stosuje się różne środki gaśnicze. Do wyboru są modele proszkowe, pianowe, śniegowe i wodne o różnych pojemnościach, przeznaczone do zażegnywania ognisk pożarów różnych kategorii. Do najpopularniejszych zaliczają się gaśnice proszkowe, których zadaniem jest odcinanie tlenu niezbędnego do podtrzymania ognia. 

Inną cechą, którą musi spełniać gaśnica, jest takie jej ulokowanie, aby była łatwa do zdjęcia i dostępna dla każdego upoważnionego użytkownika. W lokowaniu sprzętu pomagają akcesoria do gaśnicy. Są to rozmaite uchwyty, stojaki, paski o wysokiej wytrzymałości i wieszaki ścienne, przystosowane do lokowania zbiorników o różnej pojemności. Wspólnymi cechami tych akcesoriów są wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz zalecana kolorystyka, dzięki której są widoczne z dużej odległości.

Konserwacja gaśnic


Aby ochrona przed ogniem i dymem była skuteczna, sprzęt przeciwpożarowy musi być w pełni sprawny. Dlatego są zalecane przeprowadzanie jego systematycznych przeglądów, konserwacja gaśnic oraz uzupełnianie środka gaśniczego w zbiornikach. Do przeprowadzania tych prac proponujemy między innymi specjalne uchwyty, montowane do stołu roboczego. Dzięki nim prace będą przebiegały sprawniej i w bardziej komfortowych warunkach. Warto pamiętać, że okresowa konserwacja gaśnic jest obowiązkowa, aby sprzęt miał wymagany atest i mógł być legalnie użytkowany w budynkach.

Zachęcamy, również do sprawdzenia sprzętu strażackiego i wyposażenia.