Indywidualny sprzęt ochrony osobistej

Indywidualny sprzęt ochrony osobistej

Zgodnie z zasadami BHP, jednym z najważniejszych obowiązków pracodawcy, jest zapewnienie pracownikom, środków ochrony minimalizujących ryzyko zawodowe.

Za sprzęt ochrony osobistej uznaje się, wszelkie elementy zabezpieczające, przeznaczone do noszenia lub używania przez pracownika, podczas wykonywania zadań służbowych.

To bardzo szeroka grupa produktów, używanych m.in. do: ochrony głowy, słuchu, układu oddechowego, oczu itp.

Środki ochrony indywidualnej, przeznaczone do pracy na wysokościach, to przede wszystkim zabezpieczenia przeciwupadkowe i przeciwurazowe. 

Zabezpieczenia przeciwupadkowe, obejmują wszystkie elementy, mające na celu zapobieganie spadaniu z wysokości, a więc:

- uprzęże,
- szelki bezpieczeństwa,
- linki bezpieczeństwa, amortyzatory, urządzenia samohamowne i pozostały osprzęt.

Przeciwurazowy sprzęt ochrony osobistej to: np. hełmy ochronne, w tym takie, z wkładkami amortyzującymi, chroniącymi głowę przy uderzeniach z dowolnej strony.